Tuesday, August 18, 2009

Abrambureala din invatamintul romanesc

"un punct de vedere personal (reviziuit si adaugit in data de 14 august 2009)

Totul a inceput in urma cu aproape o luna, atunci cand s-au cerut de catre Universitatea Spiru Haret aproximativ 56.000 de diplome de licenta. Ministerul Educatiei a fost "coplesit" de o asemenea cerere. Cum se poate ca in invatamantul universitar sa existe intr-un singur an 56.000 de licentiati, doar la o universitate si particulara? Aceasta a fost intrebarea Doamnei Andronescu, daca nu a celor care... din cand in cand mai scot gherutele cand cer mariri de salarii. Aici fac referire la liderul sau... membrii marelui sindicat din educatie - ALMA MATER.
Si... tavalugul marii cruciade impotriva celei mai mari universitati particulare din Romania s-a pornit. De aproape o luna de zile acest tavalug a inceput sa mature totul in calea sa, precum o viitura. Jigniri, calomnii, anulari de diplome, contestatii peste contestatii - toate acestea au facut deliciul presei care, oricum, pe timp de vara nu mai avea subiecte.
Prezenta doamnei Andronescu pe toate canalele media nu a facut decat sa discrediteze invatamantul romanesc, in general. Nu este vorba doar de Universitatea Spiru Haret ci de intreg sistemul educational romanesc.
Daca stam si ne uitam mai atent si in curtea altor institutii de invatamant atat particulare, cat si de stat, nici ele nu stau pe roze in ceea ce priveste acreditarile sau autorizarile nu a formelor de invatamant ci a specializarilor. De fiecare data se bate moneda pe acreditarea formelor de invatamant si nu a specilizarilor. Daca luam legea ( 84/1995) la puricat vom constata urmatoarele:

ART. 7
(1) Învătământul de stat este gratuit.
(2) Pentru unele activităti se pot percepe taxe în conditiile stabilite de prezenta lege.
(3) Învătământul de stat este finantat de la bugetul de stat si de la bugetele locale. Fondurile destinate învătământului sunt nominalizate distinct în bugetul de stat si în bugetele locale.


Asadar, chiar de pe la inceputul acestei legi constatam cu stupoare ca Universitatile de stat care scot la concurs locuri cu taxa se afla deja in afara cadrului legislativ. Este o prima incalcare flagranta a legii.

ART. 11
(1) Învătământul nu se subordonează scopurilor si doctrinelor promovate de partide sau de alte formatiuni politice.

Un alt articol de lege care este incalcat, in mod flagrant de Doamana Andronescu. Totul se dicuta si se hotaraste in sedinte de partid (PSD).

ART. 13
Autonomia universitară este garantată.

Pai daca este garantata, de ce nu se respecta?

ART. 15
(1) Sistemul national de învătământ este constituit din ansamblul unitătilor si institutiilor de învătământ de diferite tipuri, niveluri si forme de organizare a activitătii de instruire si educare.
(2) Sistemul national de învătământ cuprinde unităti si institutii de învătământ de stat si particulare.
(3) Privatizarea institutiilor si a unitătilor de învătământ de stat este interzisă.

La punctul 3 al acestui articol, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovatiei ce are de spus? Asta in conditiile in care o mare parte a studentilor din sistemul de invatamant universitar de la stat platesc procesul educational.

ART. 58
(1) Învătământul universitar de stat este gratuit, pentru cifra de scolarizare aprobată anual de Guvern, si cu taxă, conform legii.
(2) În învătământul universitar de stat gratuit se percep taxe pentru: depăsirea duratei de scolarizare prevăzute de lege, admiteri, înmatriculări, reînmatriculări, repetarea examenelor si a altor forme de verificare, care depăsesc prevederile planurilor de învătământ. De asemenea, se pot percepe taxe si pentru activităti neincluse în planul de învătământ, conform metodologiei aprobate de senatul universitar.

De la acest articol incepe scurtcircuitarea Legii. Pai.. la articolul 7 din aceeasi lege se spune ca este gratuit si un pic mai incolo deja percem taxe? Este ceva care nu se leaga... contravine si contrazice ceea ce se spune la inceput. Care lege stipuleaza plata taxei de scolarizare in invatamantul universitar de stat? Sau o fi vorba de anumite taxe care sunt prevazute la punctul 2 al acestui articol si DOAR atat? Legea este interpretabila....

ART. 60
(1) Activitatea didactică se poate organiza în următoarele forme: de zi, seral, cu frecventă redusă si la distantă. Formele de învătământ seral, cu frecventă redusă si la distantă pot fi organizate de institutiile de învătământ superior care au cursuri de zi.
(3) Diplomele si certificatele de studii eliberate de institutiile de învătământ superior, în conditiile legii, pentru aceeasi specializare sunt echivalente, indiferent de forma de învătământ absolvită.

Legea da dreptul sa se organizeze invatamant la distanta universitatilor care au cursuri de zi. De ce nu este in legalitate Universitatea Spiru Haret? Unde este nelegalitatea diplomelor?

Autonomia universitară

ART. 89
(1) Autonomia universitară constă în dreptul comunitătii universitare de a se conduce, de a-si exercita libertătile academice fără nici un fel de ingerinte ideologice, politice sau religioase, de a-si asuma un ansamblu de competente si
obligatii în concordantă cu optiunile si orientările strategice nationale ale dezvoltării învătământului superior, stabilite prin lege.
(2) Autonomia universitară se corelează cu principiul răspunderii personale si publice pentru calitatea întregii activităti didactice si de cercetare stiintifică pe care o desfăsoară institutia respectivă de învătământ superior.

Vorbim aici despre autonomie universitara. Care, ne intrebam? Cand doamna Andronescu isi baga coada in institutia de invatamant universitar particular, in conditile in care Ministerul sau... Guvernul nu aloca un ban de la bugetul de stat pentru intretinerea procesului didactic si plata salariilor profesorilor din invatamantul partuclar. Unde este autonomia? Doar pe hartie?

Mergem mai departe pe firul Legii Invatamantului....

Art. 92
(2) Autonomia universitară vizează domeniile conducerii, structurării si functionării institutiei, ale activitătii didactice si de cercetare stiintifică, ale administrării si ale finantării.
(3) Autonomia universitară se realizează, în principal, prin:
a) stabilirea structurii interne a institutiei de învătământ superior, conform legii;
b) programarea, organizarea, desfăsurarea si perfectionarea procesului de învătământ; stabilirea planurilor de învătământ si a programelor analitice în acord cu strategiile si cu standardele nationale ale dezvoltării învătământului superior; organizarea admiterii candidatilor la studii si definirea criteriilor de evaluare a performantelor academice si profesionale ale studentilor;
c) proiectarea, organizarea si stabilirea formelor de învătământ postuniversitar, confirmate prin acreditarea programelor de studiu; stabilirea, împreună cu Ministerul Educatiei si Cercetării si cu alte autorităti publice, agenti economici, organizatii profesionale si patronale recunoscute la nivel national, a domeniilor în care se utilizează diplomele si certificatele proprii emise;

Din nou, aceeasi intrebare: unde incepe nelegalitatea Universitatii Spiru Haret? Caci, pana aici functioneaza conform legii.

Art. 93
(1) Membrii comunitătii universitare au dreptul de a lua parte la conducerea treburilor universitare; organismele de conducere se aleg prin vot secret, potrivit Cartei universitare, pentru perioade de 4 ani.
(2) Organele alese, cu exceptia rectorului, se confirmă de către senatul universitar.

Unde este nelegalitatea confirmarii celor 92 de conferentiari si profesori?

Art. 95
Spatiul universitar este inviolabil. Accesul în spatiul universitar este permis numai în conditiile stabilite prin lege sau prin Carta universitară.

O alta incalcare flagranta a acestei legi, prin complicitatea Ministerului cu organismele de presa care au patruns in mod fraudulos, cu camere ascunse, in spatiul universitar.

Art. 103
(3) Institutiile si unitătile de învătământ particular dispun de autonomie organizatorică si functională în concordantă cu reglementările legale referitoare la organizarea si functionarea sistemului de învătământ.
(4) Institutiile si unitătile de învătământ particular acreditate pot fi sprijinite de stat.

Asadar, legea spune in continuare ca institutiile de invatamant particular dispun de autonomie. Statul a sprijinit cu ceva universitatile particulare?

ART. 104
Învătământul particular functionează potrivit legii, dacă:
a) este organizat si functionează pe principiul nonprofit;

Este cazul Universitatii Spiru Haret, caci despre ea se discuta in aceste zile.

b) este organizat pe principii nediscriminatorii si respinge ideile, curentele si atitudinile antidemocratice, xenofobe, sovine si rasiste;
c) respectă standardele nationale.

Credem ca si aceste doua puncte sunt pe deplin respectate.

Art. 116 -1
(1) Universitătile particulare sunt institutii de învătământ superior libere, deschise, autonome atât din punct de vedere academic, cât si economico-financiar, având drept fundament proprietatea privată, garantată de Constitutie.

Sunt autonome doar pe hartie, caci in realitate statul intervine si da peste cap aceasta regula.

(3) Pentru recunoasterea si functionarea lor, institutiile de învătământ superior parcurg etapele de autorizare si acreditare prevăzute de legislatia natională si europeană în domeniul învătământului superior. Înfiintarea universitătilor particulare se face prin lege.

Asadar, Universitatea Spiru Haret este infiintata prin Legea 443/ 2002

(4) Dizolvarea sau desfiintarea universitătilor particulare se poate face la propunerea fondatorilor, adresată Ministerului Educatiei si Cercetării, în conditiile legii.

Ministerul ia doar act de desfiintarea Universitatii ceruta de catre fondatori.

Art. 116 - 2
(1) Structurile si functiile de conducere ale universitătilor particulare, atributiile, modul de constituire, durata mandatelor si limitele de vârstă ale cadrelor didactice sunt stabilite de carta universitătii. Deciziile definitive, în acest sens, revin universitătii.
(2) Universitătile particulare pot înfiinta functia de presedinte al universitătii, ordonator de credite, cu atributii stabilite de carta universitătii.

Pentru punctul 2 al acestui articol mai trebuie confirmare din partea Ministerului? Nu se cere asa ceva la LEGE.


ART. 129
(1) În institutiile de învătământ superior planurile de învătământ se elaborează de facultăti sau departamente, se analizează în cadrul consiliilor acestora, se aprobă de senatele universitare si se avizează de Ministerul Educatiei si
Cercetării, pentru a fi în concordantă cu standardele nationale. Modificarea planurilor de învătământ se poate face numai începând cu anul I.
(2) Programele analitice se elaborează de titularii de discipline si se aprobă de catedră sau de departament.

In acest articol, pentru aprobarea planurilor de invatamant nu ste specificata aprobarea acestora de catre ARACIS. De ce se baga aceasta institutie peste treburile Ministerului?

Art. 140
(2) Pentru exercitarea atributiilor sale, Ministerul Educatiei si Cercetării constituie structuri de experti si se sprijină pe organisme consultative, la nivel national, alcătuite pe criterii de prestigiu profesional si moral: Consiliul National pentru Reformă a Învătământului, Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, Consiliul National pentru Finantarea Învătământului Superior, Consiliul National pentru Finantarea Învătământului Preuniversitar, Consiliul National al Cercetării Stiintifice din Învătământul Superior, Consiliul National al Bibliotecilor, Consiliul National
pentru Formare si Educatie Continuă, comisiile nationale de specialitate pe discipline si structurile manageriale ale programelor de reformă. Componenta consiliilor si regulamentele lor de functionare se aprobă prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

Astfel, in acest articol de lege nu este amintit nicaieri un arganism precum CNEEA sau ARACIS care sa vina in sprijinul Ministerului pentru exercitarea atributiilor.

ART. 145 - 1
(1) Unitătile particulare de învătământ sunt unităti libere, deschise, autonome atât din punct de vedere organizatoric, cât si economico-financiar, având drept fundament proprietatea privată, garantată de Constitutie.

Si parca am fi la scoala, in timpul unui examen, si am dori sa umplem cu informatie foaia alba. In acest sens, Art 145'1 repeta ceea ce s-a spus in Art. 116`1. Este bine asa, pentru ca se confirma inca o data autonomia invatamantului particular. Acelasi lucru se intampla si in cazul Art. 146 pct. 1 care vine sa accentueze ideea spusa in Art. 116`2 pct. 2.

Art. 170
(1) Finantarea învătământului de stat se asigură din fonduri publice, în limita a cel putn 4% din produsul intern brut, asigurându-se anual o crestere permanentă a alocatiilor bugetare, în concordantă cu următoarele cerinte:
a) considerarea dezvoltării învătământului ca prioritate natională pentru pregătirea resurselor umane la nivelul standardelor internationale;
b) profesionalizarea resurselor umane în concordantă cu diversificarea pietei muncii;
c) dezvoltarea învătământului superior si a cercetării stiintifice universitare pentru integrare la vârf în viata stiintifică mondială.

Intrebare: De ce se mai percep taxe in invatamantul universitar de stat, daca el este finantat de catre stat de la buget?
In schimb, punctul 3 al aceluiasi articol vine sa contrazica intreaga legislatie prin care se spune ca invatamantul de stat este gratuit.

(3) Institutiile si unitătile de învătământ pot beneficia si de alte surse de venituri dobândite în conditiile legii: venituri proprii, subventii, donatii, sponsorizări si taxe de la persoane juridice si fizice. Veniturile obtinute din sursele mentionate se gestionează si se utilizează integral la nivelul institutiilor si unitătilor respective, inclusiv pentru majorarea fondului de salarii, fără vărsăminte la bugetul de stat, la bugetele locale si fără a afecta alocatiile bugetare.

Unde sunt canalizati banii studentilor de la stat? In directia cea mai precisa - salariile profesorilor. Asa ne explicam de ce unii profesori de la stat au salarii cu mult prea mari, cu toate ca acestia mai scot bani si de pe urma examenelor si a coordonarii de lucrari de licenta. Se stie foarte bine cati bani sunt perceputi de unii profesori de la stat pentru promovarea unui examen per student sau in grup (asa-zisele protocoale).

Art. 173
(2) Institutiile de învătământ superior de stat asigură, pentru efectuarea practicii comasate a studentilor, pe perioada prevăzută în planurile de învătământ, cheltuielile de masă, cazare si transport, în situatiile în care practica se desfăsoară în afara centrului universitar respectiv.

Total neadevarat. La facultatea de Geografie si geologie a Universitatii Bucuresti, studentii isi platesc aceste cheltuieli din buzunar.

ART. 184
Ministerul Educatiei si Cercetării poate înfiinta organe de specialitate în subordinea sa, potrivit legii.

Si... a infiintat, la inceput, pentru acreditarea universitatilor CNEAA care s-a transformat in ARACIS. Este adevarat. Dar... ARACIS a depus cerere pentru acreditare abia pe data de 2 iunie 2009. Cum a putut aceasta institutie sa faca vizite la universitati, sa ia la puricat dosare, sa acorde sau nu autorizare sau acreditare universitatilor pana la data de 2 iunie 2009? In baza carui document oficial? Prima institutie nici macar nu a avut un site functional, pentru a avea acces la informatii. A doua institutie de acreditare a fost primita de curand in randul lumii, conform comunicatului de presa ce il redam in randurile ce urmeaza:

COMUNICAT DE PRESĂ
Citat:
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (A.R.A.C.I.S.) aduce la cunoştinţa celor interesaţi că la data de 2 iunie 2009 Biroul Executiv al Asociaţiei Europene a Agenţiilor de Asigurare a Calităţii în învăţământul superior (E.N.Q.A.) a luat în discuţie raportul de evaluare externă a A.R.A.C.I.S. elaborat de echipa de experţi internaţionali coordonată de E.N.Q.A. În urma analizei şi discutării raportului, Biroul Executiv al E.N.Q.A. a aprobat acordarea statutului de membru cu drepturi depline al acestei asociaţii Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (A.R.A.C.I.S.), pentru o perioadă de cinci ani, întrucât a constatat că agenţia din România îndeplineşte în mod substanţial Standardele şi liniile directoare Europene pentru asigurarea calităţii în învăţământul superior (E.S.G.). Reamintim că A.R.A.C.I.S. a primit aprecieri deosebit de favorabile şi în urma evaluărilor externe efectuate anterior de Asociaţia Universităţilor Europene (E.U.A.) şi de Asociaţia Studenţilor Europeni (E.S.U.).


Cum este posibil ca o institutie inca neacreditata, care se afla ea insasi in plin proces de evaluare, sa isi dea cu parerea asupra altor institutii de invatamant superior din Romania si sa le autorizeze sau sa le acrediteze? Nu ne mai mira absolut nimic.

Mergem in continuare pe firul legilor, ordonantelor si al Hotararilor de Guvern si ne oprim la Hatararea de Guvern 1011 din 8 octombrie 2001, privind organizarea invatamantului la distanta.

Art. 1. -
(1) Învãţãmântul la distanţã şi învãţãmântul cu frecvenţã redusã sunt forme flexibile de învãţãmânt superior prin care se asigurã posibilitatea de formare iniţialã, de perfecţionare sau de conversie profesionalã a unor largi categorii de cetãţeni.
(2) Învãţãmântul la distanţã este caracterizat prin programe de pregãtire ale cãror componente dominante sunt: utilizarea unor resurse specifice unui învãţãmânt informatizat, sisteme de comunicaţii la distanţã, de autoinstruire şi autoevaluare, precum şi sistemul tutorial.


Acest lucru il face si Univesritatea Spiru Haret prin centrele de Invatamant la Distanta din tara si strainatate.

Art. 2. - Programele universitare şi postuniversitare în sistemul învãţãmântului la distanţã şi al învãţãmântului cu frecvenţã redusã asigurã urmãtoarele tipuri şi niveluri de pregãtire profesionalã:
a) calificãri superioare universitare, finalizate prin examene de absolvire, corespunzãtoare formei de învãţãmânt superior de scurtã duratã, prin examene de licenţã sau diplomã, corespunzãtoare formei de învãţãmânt superior de lungã duratã;
b) specializãri postuniversitare, inclusiv prin studii aprofundate, masterat şi studii academice, finalizate prin diplome de studii postuniversitare;

Pana aici Universitatea Spiru Haret nu face nimic in afara legii sau... mai bine zis in afara acestei Hotarari de Guvern.

Art. 4. - (1) Managementul programelor de învãţãmânt în sistemul învãţãmântului la distanţã şi al învãţãmântului cu frecvenţã redusã se face în structuri instituţionale specializate - departamente -, organizate la nivel de facultate şi/sau de instituţie de învãţãmânt superior.
Art. 10. - Pentru fiecare specializare planul de învãţãmânt oferit prin programele de învãţãmânt la distanţã sau de învãţãmânt cu frecvenţã redusã este corespunzãtor celui de la forma de învãţãmânt superior de zi.
Art. 11. - În învãţãmântul superior şi la forma de învãţãmânt la distanţã sau de învãţãmânt cu frecvenţã redusã funcţioneazã sistemul de credite transferabile în aceleaşi condiţii cu cele prevãzute pentru forma de zi.
Art. 12. - (1) Instituţiile de învãţãmânt superior organizatoare de programe în sistem de învãţãmânt la distanţã sau de învãţãmânt cu frecvenţã redusã utilizeazã tehnologii specifice pentru pregãtirea studenţilor, în care sunt incluse: suporturi de curs scris, casete audio, casete video, dischete, CD, culegeri tematice şi materiale/tehnologii, care sã permitã autoinstruirea şi autoevaluarea.
(2) Sistemele de comunicare cu studenţii implicã folosirea Internet-ului, atribuirea unor conturi individuale fiecãrui student, asigurarea sistemului tutorial, respectiv a tutoriatului individual, utilizarea altor mijloace IT.
Art. 13. - Baza materialã a departamentelor de învãţãmânt la distanţã sau de învãţãmânt cu frecvenţã redusã este asiguratã de cãtre instituţiile de învãţãmânt superior organizatoare şi cuprinde: spaţii de învãţãmânt destinate cursurilor de sintezã şi examenelor, spaţii pentru sistemul de tutoriat, spaţii administrative, laboratoare, spaţii pentru comunicare multimedia, reţele de calculatoare cu acces la Internet, resurse tehnice pentru multiplicarea materialelor didactice pe suport hârtie sau pe suport electronic.
Art. 14. - Diplomele şi certificatele de studii sunt eliberate absolvenţilor care au parcurs programe în sistem de învãţãmânt la distanţã sau de învãţãmânt cu frecvenţã redusã de cãtre instituţiile de învãţãmânt superior acreditate, în conformitate cu Regulamentul actelor de studii.

Si aceste articole de ... Hotarare Guvernamentala sunt respectate la Universitatea Spiru Haret. Investitiile in acest sens spun totul.
O alta lege, cea a acreditarii institutiilor de invatamant superior: LEGEA NR. 88/1993 REPUBLICATA, privind acreditarea institutiilor de învãtãmânt superior si recunoasterea
diplomelor acestora spune:

Art. 4
(1) In vederea evaluarii si acreditarii institutiilor de invatamant superior, pentru asigurarea procesului de invatamant, se infiinteaza Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare, sub control parlamentar. Consiliul are in subordine
comisii de evaluare pe domenii si/sau specializari.

Nu se specifica nimic despre forma de invatamant - Zi, ID , Seral sau FR

Art. 14.
Diplomele eliberate de institutiile de invatamant superior pentru absolventii facultatilor, colegiilor sau specializarilor acreditate sunt recunoscute de drept de catre Ministerul Educatiei Nationale.

Art. 15.
Institutiile de invatamant superior pot organiza admiterea si pot continua activitatea de invatamant la specializarile pentru care au obtinut autorizatia de functionare provizorie sau acreditarea.

Asadar, cadrul legislativ este respectat intru-totul. Universitatea Spiru Haret Nu este cu nimic mai prejos decat reglementarile in vigoare. Nu se spune nicaieri, in aceasta Hatarare, ca se acrediteaza forma de invatamant ci specializarea sau facultatea. Unde este Universitatea Spiru Haret in afara spiritului legii? De ce doamna Andronescu repeta de fiecare data ca Universitatea sa intre in LEGE. Cineva, doamna, nu intra in LEGE ci o respecta sau se aliniaza spiritului si literei unei LEGI, nu intra in ea. Fiti mai atenta cu vorbele... altfel, vedeti, sunteti taxata.

Hai sa ne uitam putin si in "ograda" invatamantului de stat

Unele (multe) universităţi de stat NU şi-au acrediat specializările de ani întregi, însă NU au mai vrut să fie evaluate o dată la cinci ani aşa cum spun Legea învăţământului, dar şi Legea calităţii intrată în vigoare în 2007.
Alte universităţi de stat şi-au reevalut specializările în urmă cu cel puţin cinci ani şi ar fi trebuit să intre din nou la control.
De exemplu, Universitatea din Bucureşti are şapte specializări care sunt sub semnul legii. Specializarea “fizică” există de dinainte de 1989 şi a fost acrediatată automat prin lege, însă după 1990 nu a fost evaluată o dată la cinci ani de către Consiliul Naţional pentru Evaluare şi Acreditare Academică (CNEAA), care a fost desfiinţat în 2005.
Geografia turismului de la Călimăneşti a fost autorizată în 1998, dar nu a mai trecut pe la reevaluare.
O altă universitate de stat care a uitat de controalele periodice este Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti, cu specializările medicină, medicină dentară, farmacie şi tehnică dentară existente înainte de 1989.
Unele universităţi de stat s-au tot văitat că nu au bani şi de aceea nu au venit la evaluarea periodică. Unele programe de studii universitare au încetat şcolarizarea, dar au rămas în structura universităţii.
“Situaţiile exacte nu sunt cunoscute la ARACIS (Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior, urmaşa CNEAA) întrucât universităţile nu au informat la momentul respectiv. Însă toate cele care nu s-au acreditat, nu s-au evaluat la timp, funcţionează ilegal”, a declarat pentru cotidianul.ro Oprea Călin, vicepreşedintele ARACIS.
Un document elaborat de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii arată că aproape 200 de “programe de studii oferite de instituţiile de învăţământ superior din România trebuie să se supună procesului de evaluare periodice”.
Alte peste 200 sunt specializări la forma de învăţământ ID sau fără frecvenţă. “Termenul de depunere a dosarului va fi probabil de două luni. Noi trimitem invitaţii către acele universităţi. Noi atenţionam şi prestăm servicii. Ministerul Educaţiei este cel care ia măsuri”, explică vicepreşedintele ARACIS, Oprea Călin.
În urma scandalului privind Universitatea particulară “Spiru Haret”, care nu a fost inclusă în hotărârea de guvern privind structurile legale ale universităţilor din România, ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a declarat pentru cotidianul.ro că “singura şansă de a aduce pe linia normală sistemul de învăţământ este să aplicăm aceeaşi unitatea de măsură. Să le excludem din HG dacă nu respectă legea”. “Într-adevăr noi am avut doi ani în care universităţile nu au avut cui să se adreseze pentru a fi evaluate, între 2005 şi 2007, până când a fost înfiinţat ARACIS. Dar, chiar dacă ARACIS are de făcut şi evaluarea instituţională, universităţile trebuie să-şi depună dosarele pentru acreditare sau evaluare”, explică ministrul Educaţiei. Şi universităţile de stat, şi cele particulare au probleme cu specializările de învăţământ la distanţă sau la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă.
“Unele universităţi nu au şcolarizat în fiecare an şi ca atare nu au numărul necesar de promoţii pentru a veni la acreditare”, crede vicepreşedintele ARACIS. Universitatea particulară “Spiru Haret” are 21 de specializări care au fost autorizate în 2003, însă nu a cerut să fie autorizate după trei generaţii de licenţiaţi. La fel şi Universitatea particulară “Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, care are 15 specializări ID şi IFR neacreditate.

Ca de fiecare data, atat in primul sau mandat cat si in al doilea, d-na Andronescu a comis o serie de ilegalitati si atunci si in prezent. Sa-si aduca aminte domnia sa de anul 2003 cand a coordonat o teza de doctorat. Atunci s-a numit "CAZUL NICHITA". A fost prinsa cu fofarlica (plagiatul), copiind doctoranda doamnei Andronescu din lucrarea unui autor recunoscut in domeniul chimiei. Poate isi aduce aminte de acest episod interesant din viata domniei sale. Vedem ca s-a lasat tacere pe acest subiect.
In plus, D-na Invatamantului Romanesc (ABRAMBURICA) a spus ca unii profesori sau conferentiari ai Universitatii Spiru Haret nu au fost confirmati de catre Minister. De ce? O intrebare foarte grea si un raspuns tot pe atat de greu. Hai sa va spun de ce... Au motivat ca unii si altii nu corespund unor cerinte sau... puncte ce trebuiau indeplinite. Adica, lucrari stiintifice, articole publicate in reviste de specialitate acreditate etc... D-na Ministru cate lucrari are scrise de mana sa? Caci, daca ne uitam bine prin cv-ul dansei, observam cu stupoare ca... MAJORITATEA sunt scrise ca si co-autor. Are la activ DOAR trei cursuri si acestea tot ca si co-autor. Cand a avut timp domnia sa sa se ocupe si de cercetare, si de elaborare de cursuri, si de examenele studentilor sai de la POLITEHNICA, si de RECTORAT si de MINISTERIAT? Cam multe intrebari, nu-i asa? Dar raspunsurile vor aparea dupa tot acest scandal cu SPIRU HARET, pentru ca va trebui sa-si dea demisia. Prin aceasta ambitie prosteasca, Doamna Ministru nu a reusit decat simplul fapt de a da peste nas cuiva.... pentru un simplu motiv ca nu i s-au acordat probabil ore pe la SPIRU HARET dansei sau cuiva apropiat . In plus, a dat peste cap un sistem social, in intregul lui. De ce? Sa se gandeasca, catusi de putin, la repercursiunile pe care le are aceasta hotarare de anulare a diplomelor. Cei care au actionat in virtutea dreptului de LICENTIAT al oricarei facultati si forme de invatamant au semnat documente oficiale - sentinte, ordine de serviciu, acte notariale, bilanturi contabile, experize, evaluari si tot felul de documente cu valoare juridica. Ce se intampla cu aceste acte DOAMNA? Va ganditi la acest lucru? Nu cred. Altfel, nu ati fi luat o asemenea hotarare.
Ca sa anulati aceste diplome de licentiati, va cam trebuie timp. Nu aveti consilieri juridici buni. Doamna Dumitrescu Corina Adriana, consilier personal, Rector la Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir cred ca nu era pe langa dumneavoastra sa va sfatuiasca. Dansa era cea mai in masura sa va dea un sfat JURIDIC, in acest sens. V-a costa cam mult cele aproximativ 147.000 de procese si procedurile legale de anulare a fiecarei diplome de licenta in parte a fiecarui absolvent al USH. Iar daca se dovedeste a fi nelegala aceasta actiune de anulare (tocmai s-a demonstrat in procesul din 14 august 2009 si se va confirma in sentinta pe fond), veti fi nevoita sa scoateti la mezat intreg activul si pasivul MINISTERULUI EDUCATIEI, cu tot cu personalul angajat absolventi ai facultatilor de stat.
Demisia dumneavoastra ar reprezenta pentru noi o slaba compensatie, in comparatie cu haosul, debandada, umilintele, calomniile si jignirile pe care l-ati adus sutelor de mii de oameni, platitori de taxe si impozite, oameni cinstiti si corecti, licentiatii de la SPIRU HARET.
Zilele va sunt numarate ca ministru. De aceasta vom avea noi haretistii grija. Cei mai bine de 7% din populatia tarii cu drept de vot, absolventii si studentii de la Spiru Haret va vom taxa necrutator si extrem de dur atat pe dvs cat mai ales pe partidul dvs (PSD) si pe acel al premierului "cioc-BOC-treci la loc". Va meritati soarta si trecerea in negurile istoriei nationale.
In ultimele minute ale dvs in scaunul ministerial va recomandat sa incercati sa cugetati adanc si sa reusiti sa lasati mania nejustificata la o parte si sa ganditi asa cum trebuie.
Argumentele noastre impotriva dumneavoastra sunt acum foarte multe. Nu cred ca are rost sa mai enumeram anumite actiuni pe care le-ati facut impotriva colegilor dumneavoastra de breasla atat din invatamantul de stat, cat si particular... si impotriva studentilor dumneavoastra care au fost interogati de membrii Comisiei ARACIS (Anul 2008 - cand erati RECTOR al Univ. POLITEHNICA din Bucuresti) si cand ati aflat ce raspunsuri au dat la adresa dumneavoastra, mai , mai sa-i exmatriculati. Noroc cu organismele sindicale din Universitatea pe care ati condus-o timp de PATRU ani, fara rezultate benefice. Dar... se vor vedea cat de curand adevarata fata a dumneavoastra si implicatiile ale acestui scandal. Cineva va are la mana si v-a dictat foarte clar sa desfiintati Universitatea Spiru Haret, pentru a elimina concurenta in fata universitatilor de stat aflate in declin si in pericol de desfiintare? Pun ramasag, ca asa este. Se va revela totul. Minciuna dvs are picioare scurte si nicio forma de prostie nu este perfecta (nici dvs nu faceti exceptie de la regula). Va mai amintiti de vizita pe care ati facut-o la Universitatea Spiru Haret? Atunci, nu era nimic ilegal, acum totul "va miroase".... De ce nu ati sesizat atunci neregulile??? De ce ministrii care au fost inaintea dumneavoastra nu au luat masuri??? Simplu! Nu erau neregului cum nu sunt nici acum.... Dar... datoriile pe care le aveti de platit nu va lasa... Aici e marea dumneavoastra problema. Daca aveti curajul sa va masurati cu academicieni, cu profesori de tinuta, cu OAMENI, inseamna ca aveti mare tupeu si foarte multa impertinenta, doamna.

Veti spune ca nu ati avut un cuvant de spus si ca partidoiul (pe care cu dezonoare il reprezentanti ca ministru) a decis politic acest curs de actiune, ca au fost doar decizii politice. Aici aveti (finalmente) dreptate, doamna, Asa este si decizia dumneavostra - tot POLITICA, in ceea ce priveste Universitatea SPIRU HARET, studentii si absolventii acesteia.

Dar noi, haretistii nu avem memoria scurta precum politicienii! Noi haretistii nu iertam! Noi haretistii vom avea grija ca. la prezidentialele din aceasta toamna si la urmatoarele alegeri, sa va SANCTIONAM cu vot de blam pe toti cei care ati avut impertinenta, obraznicia si marsavia de a lovi in cetatenii acestei tari, in atentarea la siguranta vietii lor si a familiilor lor.

Veti plati doamna.... cu capul! Bucurati-va ca nu veti fi singura sa platiti cu capul! Veti fi in companie "selecta" caci alaturi de dvs (si datorita dvs) va plati cu capul si Geoana ("prostanacul satului") si Basescu (presedintele jucator cu vietile si destinele natiunii) si Boc (cel mai servil si mai lipsit de coloana vertebrala prim-ministru din istoria Romaniei).
Adica veti fi alaturi de cei de o teapa cu dvs, veti fi in compania celor care va merita!

"R.I.P. Abramburica!

Cu (foarte putina) stima,

Florin Georgescu
Licentiat in Relatii Internationale si Studii Europene, promotia 2008 a Universitatii “Spiru Haret”


______________
NB: RIP = Requiescat in Pace (odihneste-te in pace)"


Sursa: www.ush.ro

9 comments:

 1. Stimate domn, se vede ca ati citit cu atentie legile, dar credeti ca d-na Andronescu a facut-o? Cu siguranta ca nu pentru ca vorbeste dupa ureche si cu convingerea ca tot ce spune e adevarat numai pentru ca e politician,e o convingere a celor care au avut functii de partid inainte de 89 si care aveau intotdeauna dreptate.
  Faptul ca legea prezinta numai elemente care dau dreptate Universitatii Spiru este relevant si din castigarea fondului la procesul cu Ministerul.
  Dar e grav ca sunt multe persoane care habar nu au de lege, nu au putinta sa se informeze (nu au intelect suficient pentru asta - si stiu ce spun) dar se pronunta pe subiect cu pareri personale, fac atmosfera absolventilor si au produs deja un rau care nu stiu daca mai poate fi reparat.
  Ca o sugestie pentru viitor , cred ca articole mai scurte (unii nu au atentie suficienta pentru atat de multa informatie) ar fi mai utila pentru cei care eventual ar dori sa se informeze si ar putea afla ce ii intereseaza din aceste articole.
  Eu va felicit pentru tenacitatea cu care ati interpretat legea atat de clar cum d-na Andronescu nu a fost in stare la nici o emisiune televizata .
  Cred ca nu are nimic de comentat in afara de "Spiru sa intre in legalitate" fara sa spuna care este ilegalitatea, la ce se refera .
  Saracii elevi si mai ales parinti care vor tebui sa mai suporte un asemenea ministru care are o logica atat de stramba si lipsa de coerenta.
  Poate e potrivita in cadrul universitar unde preda, dar ca ministru.....trebuie putere de sinteza, concentrare, capacitate se intelegere.

  ReplyDelete
 2. mie mi-a placut articolul foarte bine documentat, si care trece in revista actele normative care privesc aceasta problema. e corect ca actele normative sunt un intreg labirint sau lungi cat o zi de post si nu le poti cita decat redandu-le in forma in care legislatorul le-a conceput si elaborat. mi-a placut si consider utila aceasta informare,, la final formula de incheiere m-a amuzat insa CU STIMA. de ce " cu stima " , de ce ai mai pus aceasta formula ?
  eu cred ca legea e cunoscuta prea bine de toata lumea de la minister care ne decide soarta, cred ca se doreste insa ignorarea ei.

  ReplyDelete
 3. Din pacate, mai cu masca, mai fara masca fata de UE si fata de cetatenii acestei tari, ne intoarcem la anii socialismului multilateral dezvoltat. Nimic, dar absolut nimic, in Romania nu mai "functioneaza" normal. Politic, economic, social, moral, absolut tot ce misca in tara noastra, este o gigantica anormalitate care atinge cote greu de imaginat pentru oamenii normali. Aceasta "gasca" de "politicieni", care isi impart Romania la fiecare patru-cinci ani odata, a reusit sa arunce tara peste marginea prapastiei, iar acum priveste de sus cum Romania se afla in cadere libera. Romania a devenit de mai multa vreme un stat al "dezordinii organizate" si nicidecum un stat democrat, un stat de drept. Sunt prea putini cei care realizeaza ce vremuri traim si/sau prea slabi pentru a mai reactiona. Majoritatea se complace sa traiasca, categoric la un nivel mult mai mic, imitand nomenklatura. Am avut si avem circ la nivel national cat toate statele din lume la un loc, iar asta se pare ca place la nebunie electoratului care a adus la putere in ultimii douazeci de ani aceste trupe de dresori ai natiunii. Se pare ca au depasit si granitele tarii cu dibacia lor. Nimeni nu ne mai baga in seama nici macar la nivel de lumea a treia. Nu sunt in stare aceste trupe de dresori nici macar sa-si intretina igiena proprie, iar de aceea Romania a inceput sa emane o duhoare greu suportabila, duhoare ce ii tine pe toti la distanta. Atata vreme cat acest miros pestilential va persista nimic nu va putea schimba lucrurile in aceasta tara. Incercati sa-i monitorizati o perioada determinata pe alesii natiunii, asa zisii politicieni, incepand cu deputatii si senatorii, trepadusii guvernului actual si incheind cu presedintele. Aveti ocazii nenumarate sa ii vedeti si sa ii auziti la posturile tv in fel de fel de emisiuni. Priviti numai cata infatuare le da functia, observati privirea lor cand sunt pusi sa dea anumite explicatii care nu le convin sau cand sunt prinsi cu “mata-n sac”, observati caracterul fariseic de care dau dovada, minciunile in care se scalda, metodele folosite pentru a impiedica aflarea adevarului precum si multe alte aspecte. Incercati sa faceti o analiza si o sa vedeti de ce Romania este in picaj liber. Credeti ca o sa apucam vreodata sa ii vedem “platind” pentru ceea ce au facut si fac in continuare in detrimentul tarii si al acestui neam ? Personal nu mai cred ca se va repeta prea curand momentul de acum douazeci de ani. Sa fie oare posibil “corb la corb sa-si scoata ochii”?

  ReplyDelete
 4. As dori sa nu fiti de acord cu " ASUMAREA RASPUNDERII" de catre guvern .Ce asumare? Care raspundere? Raspund vreodata pentru tot raul facut tarii acesteia cei care au dus la situatia in care ne aflam?
  E normal ca reglementarile sa treaca prin parlament.Alesii sunt cei pe care (buni sau rai ) au fost delegati sa reprezinte populatia si nu alesii presedintelui (pentru ca el a ales primul ministru care a ales ministrii din cabinet)
  Mai multe parareri, unele gresite, se combina si adevarul sau partea buna are mai multe sanse sa se aleaga .
  Sa doriti asta , voi tinerii care aveti poate sansa de a spera intr-o Romanie mai buna .

  ReplyDelete
 5. invatamantul romanesc este depasit total...

  te astept la mine pe blog unde am prezentat un omagiu sincer lui aditu nastase...

  ReplyDelete
 6. Felicitari d-lui Florin Georgescu pentru materialul foarte bine argumentat postat pe acest blog. Bine ar fi fost daca el ar fi fost preluat de hienele presei sau ar fi fost trimis si ziarelor din teritoriu. Eu sunt din Salaj si m-as fi bucurat daca un asemenea articol ar fi aparut si in cele 2 ziare din judet.Daca d-l Georgescu ar fi de acord, as putea face demersurile ca acest articol sa apara si la noi.Inacest sens pot fi contactat la adresa de e-mail bihari_mihai@yahoo.com.Doresc sa mai spun ca si eu fac parte din tabara haretistilor, fiind licentiat 2009 al Facultatii de Psihologie si Pedagogie Brasov.

  ReplyDelete
 7. D-lui Bihari Mihai

  La solicitarea dvs privind accordul in vederea publicarii acestui punct de vedere in presa salajana, va raspund afirmativ, in urmatoarele conditii:
  1. Articolul sa fie publicat integral si nemodificat.
  2. Sa fie clar mentionata sursa de unde a fost preluat articolul (in cazul de fata: http://haretist.blogspot.com/2009/08/abrambureala-din-invatamintul-romanesc.html)
  3. Sa postati pe acest blog link-ul la care se poate accesa articolul publicat in ziarul/ziarele salajene.

  Florin Georgescu

  ReplyDelete
 8. Un articol putin virulent destre acesta situatie il puteti intalnii aici pe blog-ul mei personal

  ReplyDelete
 9. Ma bucur ca, dupa tot scandalul din vara, apele s-au mai potolit. A aparut Hotararea Guvernului 749/2009 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei in 6 iulie 2009, modificat si completat dupa cum urmeaza: Dupa punctul 29, urmeaza punctul 30-Universitatea Spiru Haret, care in prima faza nu aparea. Am fost nevoiti sa ne transferam cu totii la zi, asta e, macar acum suntem in legalitate.

  ReplyDelete

 

Travel